Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ

Ζητήσαμε από τους λήπτες βοηθείας –αν επιθυμούν- να μας γράψουν σ’ ένα σημείωμα, ανώνυμα ή επώνυμα, την γνώμη τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και να το βάλουν στο αντίστοιχο κουτί.
Ιδού μερικά από τα σημειώματα –όπως τα λάβαμε- διατηρώντας την ορθογραφία και την ανωνυμία του γράφοντος. Το πρωτότυπο μένει στο Αρχείο μας.

 Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ

 

 

 


Σχετικά με το θέμα