ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ “ΑΡΤΟΣ & ΔΡΑΣΗ”

Στην μέχρι σήμερα ζωή του Σωματείου, πολλές φορές ήρθαμε στην ανάγκη να βρούμε εθελοντές αιμοδότες (αίματος ή πλάσματος) για να υποστηριχθούν ιατρικά προβλήματα ή ιατρικές επεμβάσεις.

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε οτι λειτουργούμε “Τράπεζα Αίματος” με το όνομα : ΑΡΤΟΣ & ΔΡΑΣΗ  στο ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  / ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

Είναι αναγκαίο αλλά και υγιεινό να δίνουμε αίμα (κάθε 3 μήνες οι άνδρες και κάθε 4 μήνες οι γυναίκες) και ζητούμε όχι μόνο απο τους εθελοντές ή φίλους αλλά και απο τους λήπτες (εφ’ όσον είναι καλά στην υγεία τους).

Χρησιμο θα είναι σε περίπτωση ολοκλήρωσηςτης αιμοδοσίας  (σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της Ελλάδας)

να λέμε οτι επιθυμούμε να χρεωθεί ο ΑΡΤΟΣ & ΔΡΑΣΗ / Τράπεζα Αίματος στο Θριάσιο Νοσοκομείο

και εφ’όσον είναι εφικτό να ενημερώνουμε την κα Νταρούση Κατερίνα (τηλ 210 5578 864 – e mail : artosdrasi@rei.gr), ώστε να κρατάται ενήμερο το αναγκαίο Αρχείο.


Σχετικά με το θέμα