Το Πανελλήνιο Φιλανθρωπικό Σωματείο Άρτος-Δράση υποστηρίζει και σιτίζει χωρίς διάκριση συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Από την ίδρυση του το 1998 μέχρι σήμερα, το Άρτος-Δράση έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε πάνω από 300.000 περιπτώσεις, στηρίζοντας μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες: άπορους, άστεγους, πρόσφυγες, σεισμοπαθείς και μετανάστες, μεταξύ άλλων. Η καθημερινή παρουσία του Άρτος-Δράση στη ζωή συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη είναι κομβικής σημασίας και συχνά αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανακούφιση μιας σειράς αναγκών τους.

Οι βασικές δραστηριότητες του Άρτος-Δράση συνοψίζονται ως εξής:

  • Σίτιση: Αναζήτηση, συγκέντρωση και διανομή καθαρών και ποιοτικά αποδεκτών τροφίμων και μαγειρεμένων γευμάτων, μέσα από τα 8 Κέντρα Ανθρώπινης Υποστήριξης του οργανισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα :150-200 τόνοι τροφίμων ετησίως. Ο τομέας της σίτισης είναι ο βασικός πυλώνας ενεργειών του οργανισμού.
  • Παροχή Ειδών Πρώτης Ανάγκης: Αναζήτηση, συγκέντρωση και διανομή μιας σειράς ειδών πρώτης ανάγκης όπως ρούχα, φάρμακα, είδη υγιεινής, έπιπλα και οικιακές συσκευές.
  • Ψυχοκοινωνική Στήριξη: Παροχή ευρύτερης ανθρώπινης υποστήριξης, μέσα από τη συμβουλευτική, την καταγραφή επιμέρους αναγκών και την παραπομπή περιστατικών σε υπηρεσίες και φορείς που μπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω.
  • Λοιπές Δραστηριότητες: Ο Άρτος-Δράση οργανώνει επίσης μια σειρά από επιπρόσθετες, στοχευμένες δράσεις. Η Τράπεζα Αίματος είναι μια από αυτές, ενώ το 2014 προστίθενται επίσης οι νέες καμπάνιες του οργανισμού που στοχεύουν στην ανακούφιση συγκεκριμένων, συχνά εποχικών αναγκών συνανθρώπων μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πεδία δραστηριοποίησης μας μπορείτε να βρείτε στη θεματική ενότητα Δραστηριότητες, ενώ αν θέλετε να παραμένετε ενήμεροι για της επιμέρους δράσεις μας μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter του οργανισμού εδώ.

Η φιλοσοφία του οργανισμού βασίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες που διέπουν όλες μας τις δράσεις:

  • εθελοντισμός με συνέπεια και αποτελεσματικότητα,
  • όχι στις εθνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διακρίσεις,
  • πολύ χαμηλό ποσοστό διοικητικών εξόδων σε σχέση με τα προσφερόμενα είδη και
  • υπηρεσίες και τέλος χαμηλό προφίλ.

Εκείνο που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι το να βρισκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό εκείνων που σήμερα υποφέρουν.