Ο Άρτος-Δράση είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Εθελοντικό Σωματείο.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει εγκρίνει το Καταστατικό Ίδρυσής του με την απόφασή του υπ’ αριθμ. 5981/1998 καθώς και Τροποποίηση του με την απόφασή του υπ’ αριθμ. 2536/2000. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ για να λάβετε το τροποποιημένο καταστατικό του οργανισμού.

Τα Βιβλία και Στοιχεία του έχουν εγκριθεί από τη Νομαρχία Αθηνών – Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας (Αρ. Μητρώου 22), ενώ οι φορολογικές αρχές έχουν χορηγήσει το ΑΦΜ 090367285 / ΔOY ΙΑ’ Αθηνών.

Ο οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες για την σύσταση του παρόντος διοικητικού συμβουλίου μπορείτε να βρείτε εδώ.