Ο Άρτος-Δράση είναι μια μη κερδοσκοπική φιλανθρωπική οργάνωση (Σωματείο) που λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με τη συνδρομή του χρόνου των εθελοντών του οργανισμού σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Για εμάς εθελοντισμός δεν σημαίνει πρόχειρος ερασιτεχνισμός αλλά υψηλής ποιότητας επαγγελματισμός. Έμπνευση για εμάς αποτελούν τα λόγια ενός εθελοντή μας:

“Η προσφορά χωρίς αντάλλαγμα είναι η υπογραφή του ανθρώπινου μεγαλείου”.

Τον Ιανουάριο του 2013, ο Άρτος-Δράση είχε 33 τακτικά μέλη και περίπου 400 εθελοντές πανελληνίως.

Ο οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια, ενώ μια ομάδα δυναμικών νέων ανθρώπων τρέχει τις δραστηριότητες του σε καθημερινή βάση.

Στις εκλογές του Σωματείου που έλαβαν χώρα στις 29/5/2020, εξελέγη του ακόλουθο Δ.Σ.:

Πρόεδρος του Δ.Σ. και του Σωματείου : Λάζαρος Παπαγεωργίου

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Μπούρχας

Ταμίας: Δέσποινα Ούρσουλα Μαχαέλα Μουσγοπούλου

Μέλος: Μάρω Καραμάνη

Μέλος: Βίκυ Θεμελή.

Αναπληρωματικό Μέλος: Γιώργος Γαβριηλίδης

Αναπληρωματικό Μέλος: Κωνσταντίνος Κουρσούμης

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται μέχρι 30-4-2023