Χρηματική Δωρεά

ΕΘΝIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δικαιούχος: ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Αριθμ. Λογαριασμού: 116/ 296087-76
IBAN: GR 810 110 116 00000 11629608776
SWIFT CODE: ETHNGRAA

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Δωρεά σε είδος
Εθελοντισμός