Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ πιστεύει ότι όπως και στην επιστήμη, έτσι και στην κοινωνία, η δράση δύο χωριστών οργανισμών από κοινού είναι ισχυρότερη από αυτήν που προκαλείται, όταν αυτοί δρουν χωριστά. Έτσι συνεργαζόμαστε με άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών με σκοπό την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών.

Προσφέρουμε σε άλλες Οργανώσεις και Ξενώνες:

Γεύματα Μαγειρεμένου Φαγητού σε κατεψυγμένη μορφή: 3.500 περίπου μερίδες τον μήνα, στην ΑΡΣΙΣ, στον ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, στο ΚΕΘΕΑ, στην PRAKSIS, κ.ά. (στοιχεία Οκτωβρίου 2013)

Έπιπλα, οικιακές συσκευές, φάρμακα: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, PRAKSIS, ΑΡΣΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ, ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, κ.ά. (στοιχεία Οκτωβρίου 2013)

Εγγραφή νέων υποστηριζόμενων, έπειτα από υπόδειξη και διαπιστωμένη ανάγκη.

Άλλες Οργανώσεις μας προσφέρουν:

  • Τρόφιμα, ρούχα, έπιπλα για καλύτερη διαχείριση και διανομή.
  • Συμβουλευτική από ειδικούς άλλων φορέων για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν
  • Υποστήριξη σε οικογένειες και άτομα που υποστηρίζουμε
  • Υποστήριξη στο Έργο μας.