Δεσμός

Ευχαριστούμε τον ΔΕΣΜΟ-Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που υποστηρίζει ενεργά το Έργο μας με την τακτική παροχή ειδών διατροφής και πρώτης ανάγκης.