Το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» αξιολογεί το έργο του ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» αποφάσισε να συμβάλει ενεργά και στοχευμένα στις προσπάθειες αντιμετώπισης της σημερινής κοινωνικό-οικονομικής κρίσης.…

Continue Reading →

Πακέτα Δωρεών

Το καλάθι μαναβικής και το ψωμί αποτελούν σημαντική ανακούφιση για τους υποστηριζόμενους του ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ. Γίνετε υποστηρικτές της προσπάθειάς μας: ΕΘΝIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δικαιούχος: ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Αριθμ. Λογαριασμού: 116/ 296087-76
IBAN: GR 810 110 116 00000 11629608776
SWIFT CODE: ETHNGRAA

Continue Reading →

Αττική – 2013

Κέντρο Ανθρώπινης Υποστήριξης ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Το Κέντρο δημιουργήθηκε με την ευγενή χορηγία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (πρόγραμμα ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) το 2008.…

Continue Reading →