Αττική – 2013

Κέντρο Ανθρώπινης Υποστήριξης ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Το Κέντρο δημιουργήθηκε με την ευγενή χορηγία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (πρόγραμμα ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) το 2008.…

Continue Reading →

Δράσεις

•    Λειτουργία 8 Κέντρων Ανθρώπινης Υποστήριξης (Συλλογή-Διανομή Τροφίμων, Ρούχων, Επίπλων), 5 στην Αττική, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Χαλκιδική και…

Continue Reading →