Πακέτα Δωρεών

 Το καλάθι μαναβικής και το ψωμί αποτελούν σημαντική ανακούφιση για τους υποστηριζόμενους του ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ.

Γίνετε υποστηρικτές της προσπάθειάς μας:

ΕΘΝIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δικαιούχος: ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Αριθμ. Λογαριασμού: 116/296087-76
IBAN: GR 810 110 116 00000 11629608776
SWIFT CODE: ETHNGRAA