Δράσεις

•    Λειτουργία 8 Κέντρων Ανθρώπινης Υποστήριξης (Συλλογή-Διανομή Τροφίμων, Ρούχων, Επίπλων), 5 στην Αττική, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Χαλκιδική και…

Continue Reading →