Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ευχαριστούμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών που συμπεριέλαβε στο ανθρωπιστικό πρόγραμμά της 56 οικογένειες (Οκτώβριος 2013) και ενισχύονται μέσω του ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών