Ευχαριστούμε την Οργάνωση ΑΧΕΠΑ

Ευχαριστούμε την οργάνωση για την χορηγία της: ένα καταψύκτη 100lt.