ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, για την δωρεά οχήματος προς το Σωματείο μας καθώς και των λειτουργικών δαπανών του για ένα έτος. Η Δωρεά αυτή συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση των δυνατοτήτων συγκέντρωσης και διανομής ειδών πρώτης ανάγκης.