Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Α.Γ.Λεβέντη για την δωρεά του με την οποία καλύψαμε σημαντικές δαπάνες για αγορές τροφίμων και την λειτουργία του συσσιτίου μας.

Σε μια εποχή, που οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται και το πρόβλημα παροχής ειδών πρώτης ανάγκης είναι πλέον σοβαρό, η δωρεά του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, αποτελεί μια ουσιαστική και πραγματική συμβολή στην αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος.