Ίδρυμα Μποδοσάκη

Ευχαριστούμε το  Ίδρυμα Μποδοσάκη για την έγκριση δωρεάς με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της δράσης του ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ.