Τερκενλής-1948

Ευχαριστούμε την Τερκενλής-1948 που υποστηρίζει σταθερά και τακτικά τα Παραρτήματα του Σωματείου μας στην Θεσσαλονίκη και την Χαλκιδική.