Αποστολή ρουχισμού και υποδημάτων στο Κέντρο φιλοξενίας αλλοδαπών – Διεύθυνση Δράμας

Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ οργάνωσε αποστολή ρουχισμού και υποδημάτων στο Κέντρο φιλοξενίας αλλοδαπών Διεύθυνσης Δράμας.