Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ στηρίζει το έργο του Συλλόγου Φίλων Περιθαλπομένων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία”

Το Σωματείο μας συνέβαλλε στην πραγματοποίηση του Χριστουγεννιάτικου Bazaar του Συλλόγου Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου «Η Σωτηρία».

Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Έργο τους.