Ευχαριστίες των ληπτών βοηθείας του ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ

Ζητήσαμε από τους λήπτες βοηθείας –αν επιθυμούν- να μας γράψουν σ’ ένα σημείωμα, ανώνυμα ή επώνυμα, την γνώμη τους για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται και να το βάλουν στο αντίστοιχο κουτί.
Ιδού μερικά από τα σημειώματα –όπως τα λάβαμε- διατηρώντας την ορθογραφία και την ανωνυμία του γράφοντος. Το πρωτότυπο μένει στο Αρχείο μας.