Το Ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» αξιολογεί το έργο του ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» αποφάσισε να συμβάλει ενεργά και στοχευμένα στις προσπάθειες αντιμετώπισης της σημερινής κοινωνικό-οικονομικής κρίσης. Με αυτό τον σκοπό, ανακοίνωσε σειρά δωρεών προς  Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, με γνώμονα τη βελτίωση συνθηκών ζωής των ανθρώπων που έχουν πιο άμεσα και έντονα πληγεί από την κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αξιολόγησε το έργο του ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ  και αποφάσισε την υποβοήθηση ορισμένων από τις δραστηριότητες αυτού.

Έτσι, στο Σωματείο προσφέρεται η ευκαιρία διεύρυνσης και ανάπτυξης του Έργου του.

Σήμερα, Μάρτιος 2012, τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής είναι εμφανή:

  1. Δημιουργήθηκαν 3 νέα Παραρτήματα στην Αττική (σύνολο 5)
  2. Τριπλασιάστηκαν οι ποσότητες τροφίμων που συλλέγονται και διανέμονται
  3. Δημιουργήθηκε συσσίτιο 200 περίπου μερίδων ημερησίως στο Παράρτημα Ηλιούπολης
  4. Δημιουργήθηκαν 5 νέες θέσεις εργασίας
  5. Αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που λαμβάνουν υποστήριξη κατά 50 άτομα ανά εβδομάδα, κάθε εβδομάδα
  6. Βελτιώθηκε η οργάνωση και η επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει την σταθερότερη ανάπτυξή του

ΑΡΤΟΣ ΔΡΑΣΗ