Νέα συνεργασία του ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ

Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ, μέσω της ΜΚΟ PRAKSIS, ήρθε σε επαφή με το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών και αποφασίστηκε η από κοινού συνεργασία για την στήριξη διεμφυλικών ατόμων που αντιμετωπίζουν, λόγω της κρίσης, όλο και πιο έντονες κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.