Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ διακρίθηκε στο Πρόγραμμα Vodafone World of Difference

To Vodafone World of Difference στηρίζει αυτούς που θέλουν να κάνουν τη διαφορά, καλύπτοντας ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας.
Ανάμεσα στους φετινούς νικητές είναι ο κ. Nagi El Kahout που θα εργαστεί στον ΑΡΤΟ-ΔΡΑΣΗ ως Υπεύθυνος Διαχειριστής Πρώτων Υλών και Παρασκευής Γευμάτων. Στόχος του είναι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του, να προτείνει ένα πρόγραμμα καλύτερης διαχείρισης και οργάνωσης των πρώτων υλών με σκοπό την αύξηση παραγωγής ποιοτικών μερίδων μαγειρεμένων γευμάτων  χωρίς να αυξηθεί το κόστος παραγωγής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Vodafone World of Difference και τους νικητές:

http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=11740

Το βίντεο των νικητών: