Η εφημερίδα FINACIAL TIMES για τον ΑΡΤΟ-ΔΡΑΣΗ

Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα FINANCIAL TIMES (16/04/2012), γίνεται αφιέρωμα στην δράση του Σωματείου. Κεντρικό θέμα του άρθρου αποτελεί η ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών αντιμετώπισης της ολοένα αυξανόμενης φτώχειας, παράγωγο αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα.

Το πλήρες άρθρο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
http://www.ft.com/cms/s/0/cdd8ff86-87bd-11e1-8a47-00144feab49a.html