Ο ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ευχαριστεί την Αρχιεπισκοπή Κύπρου για την αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Κύπριους Αδελφούς για την αποστολή Ανθρωπιστικής Βοήθειας που λάβαμε με την μέριμνα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και με μεγάλο προσωπικό κόπο των Πατέρων. Την μεγάλη ποσότητα του ρουχισμού και των τροφίμων που παραλάβαμε (στο Παράρτημά του Ασπροπύργου και της Γκοριτσάς) φροντίσαμε ήδη να αποθηκεύσουμε και να κατανείμουμε σιγά σιγά στους πληθυσμούς που υποστηρίζουμε.
Με μεγάλη μας χαρά λάβαμε τα «κρυμμένα» μηνύματα ενθάρρυνσης των Κύπριων πολιτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και συνέβαλλαν στην συγκέντρωση τροφίμων και ρουχισμού.