Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ευχαριστεί την MKO ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ευχαριστεί την Mη Kυβερνητική Oργάνωση ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, για την καλή συνεργασία η οποία είχε ως αποτέλεσμα την δωρεάν αποστολή ρουχισμού στα κρατητήρια Π. Πάλλη και Ασπροπύργου και την κάλυψη αναγκών ένδυσης των κρατουμένων.
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ είναι μια ελληνική, ιατρική Oργάνωση που δρα από το 2004, με έδρα την Αθήνα. Παρέχει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, με στόχο να συνδράμει ώστε να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα επιβίωσης όπως φαγητό, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.