Πακέτα Δωρεών

Το καλάθι μαναβικής και το ψωμί αποτελούν σημαντική ανακούφιση για τους υποστηριζόμενους του ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ. Γίνετε υποστηρικτές της προσπάθειάς μας: ΕΘΝIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δικαιούχος: ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Αριθμ. Λογαριασμού: 116/ 296087-76
IBAN: GR 810 110 116 00000 11629608776
SWIFT CODE: ETHNGRAA

Continue Reading →