Πρόγραμμα φιλανθρωπικών δράσεων από την Παπαστράτος

Η εταιρεία συνεχίζει, να στηρίζει το Κέντρο Ανθρωπιστικής Υποστήριξης Ασπροπύργου ΆΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ, άλλες Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ακολουθεί…

Continue Reading →