Δράσεις

•    Λειτουργία 8 Κέντρων Ανθρώπινης Υποστήριξης (Συλλογή-Διανομή Τροφίμων, Ρούχων, Επίπλων), 5 στην Αττική, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 στη Χαλκιδική και 1 στα Ιωάννινα & 25 «Πυρήνων Φιλανθρωπίας».
•    Λειτουργία 2 μαγειρείων με καθημερινή παραγωγή, μεταφορά και διανομή μαγειρευμένου φαγητού (140.000 μερίδες/ έτος).
•    Υποστήριξη οικογενειών και ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και σημαντικές ιατρικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Η Φιλοσοφία και άρα η πρακτική του Σωματείου δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή ειδών βασικής επιβίωσης, αλλά αντιμετωπίζει ολιστικά την ανθρώπινη ανάγκη. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε επιπλέον στήριξη. Κινητοποιείται όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Σωματείου και σε συνεργασία με άλλους φορείς αναλάβαμε στοχευμένες ενέργειες υποστήριξης.
•    Διοργάνωση εκπαιδευτικών μαθημάτων για νέους, νέες και παιδιά (Η/Υ, Χειροτεχνία, Κοπτική-Ραπτική, Ενισχυτική Διδασκαλία).
•    Υποστήριξη άλλων Σωματείων. Συνεργαζόμαστε με κάθε Κυβερνητικό φορέα ή και Μη Κυβερνητική Οργάνωση πού έχει σαν στόχο την εξάλειψη ή απάλυνση του πόνου, της βίας, της δυστυχίας, της αμάθειας και της αδικίας. Πιστεύοντας στην ιδέα των καλών συνεργασιών, στηρίζουμε άλλα Ιδρύματα, Ξενώνες και Σωματεία που δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες.
•    Συμμετοχή στην ανάπτυξη του Εθελοντισμού: Ο ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ συμμετείχε σε πολλά Συνέδρια (Αθήνα/Θεσσαλονίκη) με εμπεριστατωμένες ομιλίες ή πρακτικές παρεμβάσεις.