Κέντρα Ανθρώπινης Υποστήριξης-Παραρτήματα

Συνήθως, πρόκειται για έναν χώρο που ανήκει στο Σωματείο, λειτουργεί από εθελοντές και διαθέτει γραφείο και κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο στον οποίο συλλέγονται τρόφιμα, ρουχισμός, έπιπλα και άλλα αναγκαία αγαθά και διανέμονται στους λήπτες βοηθείας. Επίσης, σε κάθε Παράρτημα εξειδικευμένοι εθελοντές προσφέρουν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Διοικητικά, Νομικά, Επαγγελματικά, Υγείας και Ψυχολογική Στήριξη. Τα Παραρτήματα καλύπτουν γεωγραφικά μια σχετικά μεγάλη έκταση (προάστιο/περιοχή). Στην Αττική σήμερα λειτουργούν 5 τέτοια Κέντρα-Παρατήματα: Ασπρόπυργος, Ηλιούπολη, Άγιος Δημήτριος, Πέραμα, Γκοριτσά Ασπροπύργου και 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Ιωάννινα).