Σύντομη Παρουσίαση του Έργου μας

Από το 1998 έως και σήμερα (31-12-2013): Δεκαπέντε χρόνια λειτουργίας μας

Ο «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ» έβαλε σαν στόχους, αφενός μεν την σίτιση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, αφετέρου δε την ανθρώπινη υποστήριξη κατά τρόπο ενεργό, με τρόπο που να βλέπεις «πρόσωπο με πρόσωπο» τον συνάνθρωπό σου που έχει ανάγκη.

Τα προηγούμενα χρόνια της λειτουργίας του «ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ», όπως αυτά περιγράφονται στα  ετήσια πεπραγμένα των προηγούμενων ετών (από το 1998), η συμμετοχή του Σωματείου στους δύο παραπάνω στόχους ήταν εντυπωσιακή. Η καταγραφή της δράσης μας είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, όπως επίσης και ειδικότερες περιγραφές των δραστηριοτήτων μας ή ομιλίες, παρεμβάσεις, κλπ. σε διάφορα κοινωνικά/εθελοντικά θέματα.

Σαν σύντομο Ιστορικό μπορούμε να αναφέρουμε πως τα προηγούμενα χρόνια της παρουσίας μας, περίπου 7.000 οικογένειες βοηθήθηκαν, αντιμετωπίστηκαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας Ελλήνων ή προσφύγων, πρωταγωνιστήσαμε στον γνωστό αγώνα οργάνωσης της επιβίωσης των Κούρδων που ζούσαν στην πλατεία Κουμουνδούρου (1998-1999), υιοθετήσαμε τον καταυλισμό των Άνω Λιοσίων κατά τη διάρκεια των σεισμών του 1999, υποστηρίξαμε χιλιάδες νεαρής ηλικίας Αφγανούς που ζούσαν στο Πεδίο Άρεως (2001-2002), μεταφέραμε και διανείμαμε 1.250.000 κιλά τροφίμων, 600.000 μερίδες φαγητού και 800 τόνους επίπλων σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Επιπλέον, διανεμήθηκαν σε Ελλάδα και Βουλγαρία περίπου 950 τόνοι ρουχισμού.

Η αξία των αγαθών που δεχθήκαμε και διανείμαμε εκτιμάται σε 4.000.000 Ευρώ με διοικητικά έξοδα που δεν ξεπερνούν τα 200.000 Ευρώ, δηλαδή μια σχέση 5% περίπου.
Οι συμπολίτες μας, έχοντας προβλήματα επιβίωσης, τόσο Έλληνες όσο και μετανάστες, που βοηθήθηκαν –χωρίς φυλετική διάκριση-, από το Σωματείο μας μέχρι σήμερα, υπολογίζονται σε 21.000 άτομα περίπου ανά έτος λειτουργίας μας, δηλαδή 315.000 άτομα περίπου.