“Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων” Ευχαριστήριο – 08/03/2011

Ο “Άρτος Δράση” συνεργάζεται με άλλες Ομάδες η Σωματεία για την καλύτερη διακίνηση των πόρων που διατίθενται ή την κάλυψη των αναγκών άλλων Σωματείων.

Η Ευχαριστήρια επιστολή που επισυνάπτουμε είναι αποτέλεσμα μια τέτοιας συνεργασίας που – βεβαίως – συνεχίζεται …

Ευχαριστήριο “Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων”  08/03/2011