Οι Αρχές και η Γενική Πολιτική μας

Έμπνευση μας αποτελούν τα λόγια ενός εθελοντή μας: «Η προσφορά χωρίς αντάλλαγμα είναι η υπογραφή του ανθρώπινου μεγαλείου».
Στο Σωματείο “ΑΡΤΟΣ-ΔΡΑΣΗ” υπηρετούμε την ιδέα της Φιλανθρωπίας Εθελοντικά. “Εθελοντισμός” δεν σημαίνει για μας “πρόχειρος Ερασιτεχνισμός” αλλά “υψηλής ποιότητας Επαγγελματισμός”. Εκείνο που πραγματικά μας ενδιαφέρει είναι το να βρισκόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό εκείνων που σήμερα υποφέρουν.
Στηριζόμαστε στις Αρχές της Ισοτιμίας, Ιεραρχίας, Συλλογικότητας, το Απρόσωπο του Επαγγελματισμού, της Πίστης, της Γνώσης, της Αγάπης.

 

Η Γενική Πολιτική μας συνοψίζεται ως εξής:
1.    Εθελοντισμός με Συνέπεια και Αποτελεσματικότητα
2.    Όχι εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές διακρίσεις
3.    Πολύ χαμηλό ποσοστό διοικητικών εξόδων σε σχέση με τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες
4.    Χαμηλό προφίλ