Αττική – 2013

Κέντρο Ανθρώπινης Υποστήριξης ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το Κέντρο δημιουργήθηκε με την ευγενή χορηγία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (πρόγραμμα ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) το 2008. Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ έχει δύο σκοπούς: την Χορήγηση Τροφίμων, Ρουχισμού, Επίπλων κλπ. για διευκόλυνση της επιβίωσης και την εκπαίδευση παιδιών και γυναικών σε πολύ χρήσιμα θέματα. Η μεγάλη επιτυχία είναι ότι μεταξύ των εθελοντών περιλαμβάνονται και αρκετοί υποστηριζόμενοι που βοηθούν το έργο μας (Ομάδες Αλληλεγγύης).

Οι Βασικές Δράσεις του Κέντρου σήμερα είναι:

Παρασκευή μαγειρεμένου φαγητού: καθημερινά μαγειρεύονται γεύματα από εθελοντές (ομάδες αλληλεγγύης) τα οποία μοιράζονται καθημερινά στους υποστηριζόμενους του Κέντρου. Επίσης, ορισμένες μερίδες καταψύχονται και έτσι δημιουργείται ένα απόθεμα μερίδων που διανέμεται στα άλλα Κέντρα-Παρατήματα ή σε άλλους κοινωνικούς φορείς.

Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων: συγκεντρώνονται τρόφιμα, από δωρεές αρτοποιών, εταιρείες τροφίμων, παραγωγούς, Super Markets, εταιρείες Catering, δωρεές ιδιωτών, σχολείων, κοινωνικών ομάδων. Τα τρόφιμα αποθηκεύονται είτε σε καταψύξεις είτε σε ράφια και μοιράζονται σε σακούλες ανάλογα τις ανάγκες.

Συγκέντρωση και διανομή ρούχων και επίπλων: συγκεντρώνονται από δωρεές ιδιωτών, εταιρειών ή άλλων Σωματείων. Ο ρουχισμός υφίσταται διαλογή, καθαρισμό ή επισκευή (αν χρειαστούν) και τελικά στοιβάζεται σε ράφια ανά κατηγορίες. Τα έπιπλα και οι οικιακές συσκευές δίνονται κατά σειρά προτεραιότητας.

Εκπαίδευση νέων/γυναικών: ραπτική-κοπτική, χειροτεχνία, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.

Συμβουλευτική: Η Κοινωνική Λειτουργός του Κέντρου υποστηρίζει με συμβουλές τους ανθρώπους που επισκέπτονται το Κέντρο.

Κέντρο Ανθρώπινης Υποστήριξης ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Άρχισε να λειτουργεί από εθελοντές το 2010. Υποστηρίζει οικογένειες στην Ηλιούπολη και γειτονικούς Δήμους (Άγιος Δημήτριος, Δάφνη, Καισαριανή, Αργυρούπολη, Παγκράτι κλπ).

Οι Βασικές Δράσεις του Κέντρου σήμερα είναι:

Παρασκευή μαγειρεμένου φαγητού: Μέσα στο 2011, διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος και ξεκίνησε την παρασκευή και διανομή καλής ποιότητας μαγειρεμένου φαγητού(350-400 μερίδες ημερησίως). Στην παραγωγή του φαγητού βοηθούν οι Ομάδες Αλληλεγγύης. Το Παράρτημα τροφοδοτεί με μαγειρεμένο φαγητό τις δομές του Σωματείου και άλλους Κοινωνικούς φορείς.

Παράδοση Ρουχισμού.

Συνεργασία με Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας.

Κέντρο Ανθρώπινης Υποστήριξης ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημιουργήθηκε το 2011 μέσω της δράσης εθελοντή του Σωματείου μας. Εκτός από την στήριξη που λαμβάνει από το Σωματείο, με παραλαβή τροφίμων, έχει αναπτύξει και δικό του δίκτυο συγκέντρωσης τροφίμων και ρουχισμού.

Κέντρο Ανθρώπινης Υποστήριξης ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Δημιουργήθηκε το 2011 μέσω της δράσης εθελοντή του Σωματείου μας. Έχει έντονη κοινωνική δράση στην περιοχή διανέμοντας είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης ενώ λειτουργεί παιδική βιβλιοθήκη και μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από εθελοντές.

Κέντρο Ανθρώπινης Υποστήριξης ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ (Θριάσιο Πεδίο)

Υποστηρίζει οικογένειες μεταξύ των οποίων αρκετές οικογένειας Κυπρίων που διαμένουν στην περιοχή. Το Παράρτημα Γκοριτσάς, είναι σε στενή συνεργασία με το Παράρτημα Ασπροπύργου.